HP LaserJet 1200 Printer series - Papper

background image

Papper

Du får bästa resultat om du använder vanligt papper med
vikten75 g/m

2

. Kontrollera att papperet är av bra kvalitet och fritt

från revor, hack, fläckar, lösa partiklar, damm, veck, hål samt inte
har skrynkliga eller vikta kanter.

Om du inte vet vilken papperstyp du använder (till exempel
finpapper eller returpapper) finns uppgift om detta på etiketten på
papperskartongen.

Vissa papperstyper kan orsaka problem med utskriftskvaliteten,
trassel eller skador på skrivaren.

Pappersanvändning

Symptom

Problem med papper

Lösning

Dålig utskriftskvalitet eller
tonervidhäftning.
Matningsproblem.

Pappret är för fuktigt, för grovt
eller relieftryckt.
Defekt parti.

Försök med ett annat slags
papper: mellan 100-250
Sheffield och 4-6 % fukthalt.

Ofullständiga tecken, trassel
eller buktning.

Felaktig förvaring.

Förvara pappret plant i sin
fukttäta förpackning.

Ökad grå
bakgrundsskuggning.

Kan vara för tungt.

Använd lättare papper.

Stark buktning.
Matningsproblem.

För fuktigt, fel fiberriktning eller
tillverkat av korta fibrer.

Använd långfibrigt papper.
Använd den raka
utmatningsbanan vid utskrift.

background image

240 Bilaga D Material- specifikationer

SW

Obs!

Använd inte brevpapper som är tryckt med lågtemperaturbläck, som
används vid vissa typer av termografi.

Använd inte präglat brevpapper.

Skrivaren använder värme och tryck för att fixera tonern på papperet.
Därför måste allt färgat papper och alla förtryckta blanketter ha bläck
som tål skrivarens temperatur (200° C i 0,1 sekunder).

Trassel eller skador på
skrivaren.

Utskärningar eller
perforeringar.

Använd inte papper med
utskärningar eller
perforeringar.

Matningsproblem.

Ojämna kanter.

Använd papper av hög kvalitet.

Pappersanvändning (fortsättning)

Symptom

Problem med papper

Lösning

background image

SW

Riktlinjer för materialanvändning 241