HP LaserJet 1200 Printer series - Kuvert

background image

Kuvert

Kuvertens utförande

Kuvertens utförande är en mycket viktig faktor. Kuvertens vikning
kan variera avsevärt, inte bara mellan tillverkare utan även inom
en och samma förpackning. Kuvertens kvalitet är avgörande för
utskriftsresultatet. Beakta följande komponenter när du väljer
kuvert:

Vikt: Papperet som kuvertet är gjort av får inte ha högre vikt
än105 g/m

2

), annars kan det uppstå matningsproblem.

Utförande: Före utskriften ska kuverten ligga plant med
mindre än 6 mm buktning, och de får inte innehålla luft.
Kuvert som innehåller mycket luft kan orsaka problem.

Skick: Kuverten får inte vara skrynkliga, trasiga eller
skadade på annat sätt.

Storlekar: Från 90 gånger 160 mm till 178 x 254 mm.

Kuvert med dubbelsidiga sömmar

Ett kuvert som har dubbelsidiga sömmar har lodräta sömmar i
kuvertets båda ändar i stället för diagonala sömmar. Kuvert med
detta utförande kan ha en tendens att skrynklas. Om du
använder sådana kuvert måste du kontrollera att sömmarna går
ända ned till kuvertets hörn, som på nedanstående bild:

Kuvert med självhäftande remsor eller flikar

Kuvert som har en klisterremsa som går att avlägsna, eller flera
flikar som ska vikas över förseglingen måste använda klister som
tål trycket och värmen i skrivaren (200° C). De extra flikarna och
remsorna kan orsaka skrynkling, veck eller matningsproblem.

Godkänt

Ej godkänt

background image

SW

Riktlinjer för materialanvändning 243

Förvaring av kuvert

Förvaringen av kuverten är viktig för utskriftskvaliteten. Kuverten
ska förvaras plant. Om det kommer in luft i ett kuvert kan en
luftbubbla uppstå, vilket kan göra att kuvertet skrynklas vid
utskriften.