HP LaserJet 1200 Printer series - Materialspecifikationer för skrivaren

background image

Materialspecifikationer för skrivaren

HP LaserJet-skrivare ger dokument med utmärkt utskriftskvalitet.
Skrivaren kan använda ett stort antal olika material, till exempel
arkskuret papper (inklusive returpapper), kuvert, etiketter,
OH-film, veläng och papper i specialformat. Egenskaper som
vikt, struktur och fuktinnehåll är viktiga faktorer som påverkar
skrivarens prestanda och utskriftskvalitet.

Skrivaren kan använda många olika papper och annat
utskriftsmaterial enligt riktlinjerna i denna användarhandbok.
Material som inte uppfyller kraven i dessa riktlinjer kan orsaka
följande problem:

Dålig utskriftskvalitet

Ökad frekvens av materialtrassel

Onödig förslitning av skrivaren, vilket kan medföra
reparationsbehov

Du får bäst resultat om du endast använder papper och
utskriftsmaterial från HP. Hewlett-Packard Company kan inte
rekommendera användning av andra märken. Eftersom de inte är
HP-produkter har HP inget inflytande eller kontroll över deras
kvalitet.

Det är möjligt att materialet uppfyller alla kraven i riktlinjerna i
användarhandboken men ändå inte ger tillfredställande
utskriftsresultat. Detta kan bero på felaktig hantering,
oacceptabel temperatur eller luftfuktighet eller andra faktorer
utom Hewlett-Packards kontroll.

Kontrollera att materialet uppfyller kraven som fastställts i denna
användarhandbok och iRiktlinjer för papper och annat
utskriftsmaterial
innan du köper större kvantiteter. (I

Information

om tillbehör och beställning

finns mer information om hur du

beställer riktlinjerna.) Testa alltid materialet innan du köper stora
kvantiteter.

VARNING

Om du använder material som inte uppfyller kraven i Hewlett-Packards
specifikationer kan det uppstå skrivarfel som kräver reparation. Denna
reparation täcks inte av Hewlett-Packards garanti eller serviceavtal.

background image

SW

Materialstorlekar som kan användas (skrivaren) 239