HP LaserJet 1200 Printer series - FCC-konformitet

background image

FCC-konformitet

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla kraven för en
digital enhet i klass B enligt artikel 15 i FCC-bestämmelserna.
Dessa krav har uppställts för att ge skäligt skydd mot skadliga
störningar vid installation i bostadsområden. Utrustningen
genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi. Om den
inte installeras och används enligt anvisningarna kan den
förorsaka skadliga störningar i radiokommunikationerna. Det
finns dock ingen garanti för att störningar ej kan förekomma i
en viss installation. Om denna utrustning förorsakar skadliga
störningar på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan
avgöras genom att utrustningen stängs av och slås på, ska
användaren försöka rätta till detta problem genom att vidtaga en
eller flera av nedanstående åtgärder:

Rikta om eller flytta på mottagarantennen.

Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den till
vilken mottagaren anslutits.

Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio- och
TV-tekniker.

Obs!

Alla ändringar och modifikationer som ej uttryckligen godkänts av HP
kan innebära att användaren förlorar sin rättighet att använda denna
utrustning.

En avskärmad gränssnittskabel krävs enligt begränsningarna för
enheter i klass B i artikel 15 i FCC-bestämmelserna.

background image

210 Bilaga A Skrivarspecifikationer

SW