HP LaserJet 1200 Printer series - Konformitetsföklaring

background image

Konformitetsföklaring

enligt ISO/IEC Guide 22 och EN45014

Tillverkarens namn:

Hewlett-Packard Company

Tillverkarens adress:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

förklarar att produkten

Produktnamn:

HP LaserJet 1200 Series

Modellnummer:

C7044A, C7045A, C7046A, C7048A

Produkttillbehör:

ALLA

uppfyller kraven i följande produktspecifikationer:

Säkerhet:

IEC 950:1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11

IEC 825-1:1993 +A1/ EN 60825-1:1994+A11 (Klass 1 Laser/Ljusdioder)

EMC:

CISPR 22:1997+A1 / EN 55022:1994 Class B

1

EN 61000-3-2:1995

EN 61000-3-3:1995

EN 55024:1998

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B

2

) / ICES-002, Issue 2

AS / NZS 3548:1995

Ytterligare information:

Produkten uppfyller kraven i följande direktiv: EMC Direktiv 89/336/EEC och lågspänningsdirektivet
73/23/EEC. Produkten har CE-märkts i enlighet med detta.

1) Produkten har testats i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards persondatorsystem.

2) Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC-reglementet. Användningen avgörs av följande två villkor:
(1) denna enhet får inte förorsaka skadliga störningar, och (2), denna enhet måste godta alla mottagna
störningar, inklusive störningar som kan förorsaka oönskad drift.
3) Produkten fungerar enligt Klass A när den är ansluten med lokala nätverkskablar (LAN-kablar) som
använder tillbehör för skrivarservrar.

Boise, Idaho USA

2000-07-01

Kontakta följande, ENDAST med frågor rörande deklarationer:

Australien, kontakta:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,
31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australien

Europa, kontakta:

Ditt lokala Hewlett-Packard försäljnings- och servicekontor eller
Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards
Europe, Herrenberger Straße 130, D-71034 Böblingen
(FAX: +49-7031-14-3143)

USA, kontakta:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,
PO Box 15 Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015
(Telefon: 208-396-6000)

background image

SW

Diverse deklarationer 215