HP LaserJet 1200 Printer series - Deklaration avseende lasersäkerhet

background image

Deklaration avseende lasersäkerhet

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) ingående i
U.S. Food and Drug Administration har upprättat bestämmelser
för laserprodukter som tillverkats efter den första augusti 1976.
Dessa bestämmelser måste följas för alla produkter som
marknadsförs i USA. Denna skrivare är klassificerad som en
laserprodukt i "Klass 1" under U.S. Department of Health and
Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard i
enlighet med Radiation Control for Health and Safety Act från
1968.

Eftersom den strålning som avges inne i denna skrivare är helt
innesluten av skyddskåpor och yttre luckor kan laserstrålen inte
läcka ut under normal användning.

VARNING!

Att använda kontroller, göra justeringar eller utföra andra åtgärder än
de som beskrivs i denna användarhandbok kan resultera i att
användaren utsätts för skadlig strålning.