HP LaserJet 1200 Printer series - Rengöra inmatningsvalsen

background image

Rengöra inmatningsvalsen

Om du vill göra ren inmatningsvalsen i
stället för att byta ut den gör du som
följer:

Avlägsna inmatningsvalsen enligt
steg 1-5 i

Byta inmatningsvalsen

.

1

Doppa en luddfri trasa i
isopropylalkohol och gnid sedan
ren valsen.

VARNING!

Alkohol är brandfarligt. Håll alkoholen
och trasan borta från öppen låga. Vänta
tills alkoholen har torkat helt innan du
stänger skrivaren och ansluter
nätsladden.

2

Använd en torr, luddfri trasa när du
torkar av inmatningsvalsen från
smuts som lossnat.

3

Vänta tills inmatningsvalsen är helt
torr innan du sätter tillbaka den i
skrivaren (enligt steg 6 till 9 i

Byta

inmatningsvalsen

).

1

2

3

background image

134 Kapitel 9 Felsöka skrivaren

SW