HP LaserJet 1200 Printer series - Vanliga problem för Macintosh

background image

Vanliga problem för Macintosh

Symptom

Möjlig orsak

Lösning

Problem med Väljaren

Ikonen för
skrivardrivrutinen visas inte
i Väljaren (drivrutinen
LaserWriter 8 används för
HP LaserJet
1200-skrivaren).

Programvaran är inte rätt
installerad.

Drivrutinen för LaserWriter 8 ska vara
installerad som en del av Mac OS.
Kontrollera att drivrutinen för
LaserWriter finns i mappen Tillägg i
systemmappen. Om den inte gör det
måste du installera drivrutinen för
LaserWriter från din Mac OS-CD.

Kontrollera att du använder en kabel
av hög kvalitet.

Kontrollera att skrivaren är ansluten
till rätt nätverk. Välj Inställningar på
Apple-menyn, välj Nätverk eller
AppleTalk och välj därefter rätt port.

Ikonen för Hp
LaserJet-skrivare (för
HP LaserJet 1220) visas
inte i Väljaren.

Programvaran är inte rätt
installerad.

Installera om programvaran.

Ikonen för Hp
LaserJet-skannern (för
HP LaserJet 1220) visas
inte i Väljaren.

Programvaran är inte rätt
installerad.

Installera om programvaran.

background image

110 Kapitel 9 Felsöka skrivaren

SW

Skrivarnamnet visas inte i
rutan "Välj en
PostScript-skrivare" i
Väljaren.

Kontrollera att kablarna är rätt
inkopplade, att skrivaren är på och att
lampan Redo lyser.

Kontrollera att rätt skrivardrivrutin har
valts i Väljaren. Använd drivrutinen
LaserWriter för HP LaserJet
1200-skrivaren.

Om skrivaren finns i ett nätverk med
flera zoner måste du kontrollera att
rätt zon är vald i rutan
"AppleTalk-zoner" i Väljaren.

Kontrollera att drivrutinen
LaserWriter 8 är installerad.

Kontrollera att skrivaren är vald i
Väljaren genom att skriva ut ett
funktionstest. Tryck samtidigt på
Starta och Avbryt.) Kontrollera
AppleTalk-namnet för skrivaren som
visas på funktionstestsidan.

Kontrollera att AppleTalk är igång.
(Anslutet ska vara markerat i
Väljaren.) Du kan behöva starta om
datorn för att aktivera ändringen.

Skrivardrivrutinen
installerar inte den valda
skrivaren automatiskt även
om du klickat på Auto
Setup i Väljaren.

Installera om skrivarprogramvaran.

Välj en alternativ PPD.

Om du är ansluten till ett nätverk,
försök att isolera skrivaren och datorn
från nätverket.

Symptom

Möjlig orsak

Lösning

background image

SW

Hitta lösningen 111

Utskriftsfel

En utskrift skickades inte till
önskad skrivare.

En annan skrivare med
samma eller liknande
namn kan ha mottagit din
utskrift.

Kontrollera AppleTalk-namnet för
skrivaren som visas på
funktionstestsidan.

Kontrollera att kablarna är rätt
inkopplade, att skrivaren är på och att
lampan Redo lyser.

Du kan inte använda
datorn medan utskrift
pågår.

Bakgrundsutskrift har inte
valts.

LaserWriter 8.3

Aktivera Bakgrundsutskrift i Väljaren.
Statusmeddelanden kommer nu att
omdirigeras till Utskriftsövervakaren
vilket gör att du kan fortsätta arbeta
medan datorn behandlar data som
ska skickas till skrivaren.

LaserWriter 8.4 och högre

Aktivera Bakgrundsutskrift genom att
välja Arkiv, Skriv ut skrivbord och
Bakgrundsutskrift.

En EPS-fil (encapsulated
PostScript) skrivs inte ut
med rätt typsnitt.

Det här problemet uppstår
med vissa program.

Försök ladda ned typsnitten som finns
i EPS-filen till skrivaren innan du
skriver ut.

Skicka filen i ASCII-format istället för
binär kod.

Ditt dokument skrivs inte ut
med typsnitten New York-,
Geneva- eller Monaco.

Välj Alternativ i dialogrutan
Utskriftsformat för att välja bort
ersättningstypsnitt.

USB-problem

Det går inte att skriva ut
från ett tredjeparts
USB-kort.

Det här felet uppstår när
programvaran för
USB-skrivare inte
installerats.

När du lägger till ett tredjeparts
USB-kort kan du behöva Apples USB
Adapter Card Support-program. Den
senaste versionen av detta program
finns tillgänglig på Apples webbplats.

Symptom

Möjlig orsak

Lösning

background image

112 Kapitel 9 Felsöka skrivaren

SW

HP LaserJet USB-skrivaren
visas inte i Macintosh
Väljaren när drivrutinen är
vald.

Det här problemet orsakas
antingen av programmet
eller hårdvaran.

Felsökning för programvaran

Kontrollera att Macen stöder
USB.

Kontrollera att Macen använder
Mac OS 8.6 eller senare.

Felsökning för hårdvaran

Kontrollera att skrivaren är igång.

Kontrollera att USB-kabeln är rätt
ansluten.

Kontrollera att du använder rätt
höghastighetskabel för USB.

Kontrollera att det inte finns för
många USB-enheter i kedjan som
drar ström. Koppla bort alla
enheter från kedjan och anslut
kabeln direkt till USB-porten på
värddatorn.

Kontrollera om det finns mer än
två USB-nav, utan
strömförsörjning, i rad i kedjan.
Koppla bort alla enheter från
kedjan och anslut kabeln direkt till
USB-porten på värddatorn.

Obs! Tangentbordet för iMac är ett
USB-nav utan strömförsörning.

Symptom

Möjlig orsak

Lösning

background image

SW

Hitta lösningen 113