HP LaserJet 1200 Printer series - Välja en alternativ PPD-fil (PostScript Printer Description)

background image

Välja en alternativ PPD-fil (PostScript
Printer Description)

1

Öppna Väljaren på Apple-menyn.

2

Klicka på ikonen för LaserWriter.

3

Om du är inkopplad på ett nätverk med flera zoner ska du
välja zonen i den AppleTalk-zoner-ruta som innehåller
skrivaren.

4

Klicka på det skrivarnamn du vill använda i rutan Välj en
PostScript-skrivare. (Om du dubbelklickar genomförs
följande steg omedelbart.)

5

Klicka på Inställningar…. (Denna knapp kallas kanske
Skapa första gången du utför en installation.)

6

Klicka på Välj PPD....

7

Sök upp önskad PPD i listan och klicka på Välj. Om önskad
PPD inte finns med på listan kan du använda något av
följande alternativ:

• Välj en PPD för en skrivare med liknande funktioner.

• Välj en PPD i en annan mapp.

• Välj en standard-PPD genom att klicka på Använd

standard. Du kan skriva ut med standard-PPD-filen, men
du har begränsad tillgång till skrivarfunktionerna.

8

Klicka på Välj i dialogrutan och klicka därefter på OK när du
vill tillbaka till Väljaren.

Obs!

Om du väljer en PPD manuellt visas kanske ingen ikon vid den önskade
skrivaren i rutan Välj en PostScript-skrivare. Klicka på Inställningar i
Väljaren, klicka på Skrivarinformation och därefter på
Uppdateringsinformation för att visa ikonen.

9

Stäng Väljaren.

Döpa om skrivaren

Om du vill döpa om din skrivare måste du göra så här innan du
väljer skrivaren i Väljaren. Om du döper om skrivaren när du valt
den i Väljaren måste du gå tillbaka till Väljaren och välja den
igen.

Använd funktionen Ange skrivarnamn i HP LaserJets
hjälpprogram om du vill döpa om skrivaren.

background image

114 Kapitel 9 Felsöka skrivaren

SW