HP LaserJet 1200 Printer series - Skrivarlampornas mönster

background image

Skrivarlampornas mönster

Lampmeddelanden på kontrollpanelen

Lampstatus Skrivarens status

Åtgärd

Redo

Skrivaren är klar för utskrift

Inga åtgärder behövs. Om du vill skriva ut en
konfigurationssida trycker du ned och
släpper knappen Starta på skrivarens
kontrollpanel.

Bearbetar

Skrivaren tar emot eller
bearbetar data.

Vänta tills utskriften är klar.

Manuell matning eller minnet
fullt

Skrivaren är i läget för manuell
matning, eller minnet är fullt. Du
kan fortsätta skriva ut.

Kontrollera att du lagt i rätt material. Tryck
ned och släpp upp knappen Starta för att
fortsätta skriva ut.

Programvaran styr den manuella matningen.
Om du inte vill arbeta i läget för manuell
matning kan du ändra inställningen i
skrivaregenskaper. I

Skrivaregenskaper

(drivrutiner)

finns mer information.

Den aktuella sidan kanske är för komplicerad
för skrivarens minneskapacitet.

Tryck ned och släpp upp knappen Starta
för att fortsätta skriva ut.

Minska upplösningen. I

Så här fungerar

inställningarna för utskriftskvalitet

finns

mer information.

Lägg till mera minne. I

Minne (DIMM)

finns mer information.

Symbol för "släckt lampa"

Symbol för "blinkande lampa"

Symbol för "tänd lampa"

Förklaring av lamporna

background image

106 Kapitel 9 Felsöka skrivaren

SW

Luckan öppen, materialet är
slut, ingen tonerkassett eller
trassel.

Skrivaren befinner sig i ett
felläge som kräver åtgärd eller
hjälp från användaren.

Kontrollera följande:

Att tonerluckan är helt stängd.

Att material är påfyllt. I

Placera material i

inmatningsfacken

finns mer information.

Att tonerkassetten är korrekt isatt i
skrivaren. I

Byta tonerkassett

finns mer

information.

Materialet har fastnat. I

Åtgärda

papperstrassel

finns mer information.

Den vänstra sidopanelen är helt stängd.

Initiering av skrivaren/Avbryt
utskrift/Rengöringsläge

Skrivarens minne återställs. Om
alla lampor blinkar i följd under
en halv sekund eller längre:

skrivarens minne återställs

alla tidigare skickade
utskrifter tas bort

en rengöringssida skrivs ut

Inga åtgärder behövs.

Allvarligt fel

Alla lampor lyser.

Stäng av skrivaren och slå sedan på den
igen.

Koppla ur skrivaren i 5 minuter och
koppla därefter in den igen.

Kontakta HP:s support om skrivaren
fortfarande inte fungerar. Se

Service och

support

.

Fel på tillbehör

Alla lampor blinkar.

Ta bort DIMM-korten och sätt tillbaks
dem, om det behövs. I

Minne (DIMM)

finns mer information.

Kontakta HP:s support. Se

Service och

support

.

Lampmeddelanden på kontrollpanelen (fortsättning)

Lampstatus Skrivarens status

Åtgärd

background image

SW

Hitta lösningen 107