HP LaserJet 1200 Printer series - Den utskivna sidan skiljer sig från den på skärmen

background image

Den utskivna sidan skiljer sig från den på
skärmen

Problem med utskrivna sidor

Problem

Lösning

Förvanskad, felaktig eller
ofullständig text

Parallell- eller USB-kabeln kan sitta löst eller vara trasig.
Pröva med följande:

Ta loss kabeln i bägge ändar och sätt tillbaks den igen.

Försök skriva ut ett dokument som du vet fungerar.

Anslut om möjligt kabeln och skrivaren till en annan dator
och skriv ut ett dokument som du vet fungerar.

Försök med en ny IEEE-1284-kompatibel parallell eller
USB-kabel. Se

Information om tillbehör och beställning

.

Du kan ha valt fel skrivardrivrutin när programvaran
installerades. Kontrollera att HP LaserJet 1200 har valts i
skrivaregenskaperna.

Det kan vara fel på programmet. Försök skriva ut med ett
annat program.

Grafik eller text saknas, eller
sidor är tomma

Kontrollera att filen inte innehåller tomma sidor.

Förseglingstejpen kanske sitter kvar på tonerkassetten.
Ta ut tonerkassetten och dra bort förseglingstejpen. Sätt
tillbaka tonerkassetten. I

Byta tonerkassett

finns mer

information. Skriv ut en konfigurationssida genom att
trycka på knappen Starta om du vill kontrollera skrivaren.

Grafikinställningen i skrivaregenskaper kanske inte är rätt
för den typ av utskrift du försöker göra. Försök med en
annan grafikinställning i skrivaregenskaper. I

Skrivaregenskaper (drivrutiner)

finns mer information.

Skrivardrivrutinen kanske inte fungerar för den typ av
utskrift du försöker göra. Försök använda en annan
skrivardrivrutin (program) exempelvis den för
HP LaserJet III.

Obs!

Om du använder en annan drivrutin kan du inte använda
vissa enhetsfunktioner.

background image

SW

Felsökning av PostScript-fel (PS) 119

Sidformatet är inte samma som
på en annan skrivare

Om dokumentet skapades med en annan, eller äldre,
skrivardrivrutin (skrivarprogramvara), eller om programmets
inställningar för skrivaregenskaper är annorlunda, kan
sidformatet ändras när du försöker skriva ut med den nya
skrivardrivrutinen eller de nya inställningarna. För att lösa
detta problem kan du försöka med följande:

Skapa dokument och skriv ut dem med samma
skrivardrivrutin (skrivarprogramvara) och
skrivarinställningar för egenskaper oavsett vilken
HP LaserJet-skrivare du använder.

Ändra upplösning, pappersstorlek,
teckensnittsinställningar och andra inställningar.
I

Skrivaregenskaper (drivrutiner)

finns mer information.

Grafikkvalitet

Grafikinställningarna är kanske olämpliga för ditt dokument.
Pröva med följande:

Kontrollera grafikinställningarna, till exempel upplösning,
i skrivaregenskaper och justera dem om det behövs.
I

Skrivaregenskaper (drivrutiner)

finns mer information.

Försök använda en annan skrivardrivrutin (program) som
exempelvis den för HP LaserJet III.

Obs!

Om du använder en annan drivrutin kan du inte använda
vissa enhetsfunktioner.

Problem med utskrivna sidor (fortsättning)

Problem

Lösning

background image

120 Kapitel 9 Felsöka skrivaren

SW