HP LaserJet 1200 Printer series - Byta inmatningsvalsen

background image

Byta inmatningsvalsen

Om skrivaren ofta matar fel (inget
papper eller mer än ett papper matas)
kan du behöva byta eller rengöra
inmatningsvalsen. I

Information om

tillbehör och beställning

finns

information om hur du kan beställa en
ny inmatningsvals.

VARNING

Om du inte gör detta kan skrivaren ta
skada.

1

Dra ut nätsladden ur skrivaren och
vänta tills skrivaren svalnat.

2

Öppna tonerluckan och avlägsna
tonerkassetten.

3

Leta reda på inmatningsvalsen.

4

Lösgör de små, vita flikarna på ömse
sidor om inmatningsvalsen och vrid
den mot skrivarens framsida.

Fortsättning på nästa sida.

3

2

4

1

background image

132 Kapitel 9 Felsöka skrivaren

SW

5

Dra försiktigt utmatningsvalsen
uppåt och utåt.

6

Placera den nya valsen i skåran där
den gamla valsen satt. I

Rengöra

inmatningsvalsen

finns mer

information.

Obs!

Cirkulära och rektangulära tappar på
ömse sidor förhindrar dig att placera
inmatningsvalsen på fel sätt.

7

Vrid överdelen av den nya
inmatningsvalsen ifrån dig tills båda
sidor snäpper i sina lägen.

8

Sätt tillbaka tonerkassetten och
stäng tonerluckan.

9

Koppla in skrivaren igen.

5

6

7

8

9

background image

SW

Rengöra inmatningsvalsen 133