HP LaserJet 1200 Printer series - Avlägsna en sida som har fastnat

background image

Avlägsna en sida som har
fastnat

VARNING

Trassel kan medföra att lös toner finns
kvar på sidan. Om du får toner på
kläderna ska du tvätta dem i kallt vatten.
Om du använder varmt vatten fastnar
tonern i tyget permanent.

1

Öppna tonerluckan och luckan för
rak genommatning.

2

För de gröna utösningsspärrarna
nedåt. Om det går att avlägsna
materialet utan att ta bort
tonerkassetten kan du göra det och
sedan gå vidare med steg 4.

VARNING

För att tonerkassetten inte ska skadas
får den inte utsättas för ljus.

3

Avlägsna tonerkassetten och lägg
den åt sidan.

Fortsättning på nästa sida.

1

2

3

background image

130 Kapitel 9 Felsöka skrivaren

SW

4

Fatta tag i sidan av det pappersark
som är mest synligt (kan också vara i
mitten) med båda händerna och dra
sedan försiktigt ut det ur skrivaren.

5

När trasslet är åtgärdat kan du sätta
tillbaka tonerkassetten och stänga
tonerluckan samt luckan för rak
utmatning.

Obs!

De gröna utlösningsspärrarna stängs
automatiskt när du stänger luckan för rak
utmatning.

När trasslet är åtgärdat kan du behöva
stänga av skrivaren och sedan sätta på
den igen.

Obs!

När du ska använda nytt material ska du
ta bort allt gammalt material från
inmatningsfacket och rätta till den nya
materialhögen.

4

5

background image

SW

Byta inmatningsvalsen 131