HP LaserJet 1200 Printer series - Omfördela toner

background image

Omfördela toner

När tonern börjar ta slut kan bleka eller
ljusa partier förekomma på de utskrivna
sidorna. Du kan eventuellt förbättra
utskriftskvaliteten tillfälligt genom att
omfördela tonern, vilket innebär att du
kanske kan avsluta din påbörjade utskrift
innan du ersätter tonerkassetten.

Obs!

Du kommer att känna ett visst motstånd
när du öppnar tonerluckan. Smidigt nog
lyfts tonerkassetten upp när tonerluckan
öppnas, så att den kan tas bort.

1

Öppna tonerluckan och ta bort
tonerkassetten från skrivaren.

VARNING

För att tonerkassetten inte ska skadas
ska den inte utsättas för ljus. Täck över
den med ett papper.

2

Skaka försiktigt kassetten från sida
till sida för att omfördela tonern.

VARNING

Om du får toner på kläderna ska du
torka bort det med en torr trasa och
sedan tvätta kläderna i kallt vatten. Om
du använder varmt vatten fastnar tonern
i tyget.

3

Sätt tillbaka tonerkassetten i
skrivaren och stäng tonerluckan.

Om utskriften fortfarande är ljus måste
du installera en ny tonerkassett. I

Byta

tonerkassett

finns mer information.

1

2

3

background image

SW

Byta tonerkassett 101