HP LaserJet 1200 Printer series - HP:s policy avseende tonerkassetter från andra tillverkare

background image

HP:s policy avseende tonerkassetter från
andra tillverkare

Hewlett-Packard Company rekommenderar inte användning av
tonerkassetter från andra tillverkare än HP varken nya, påfyllda
eller renoverade. Eftersom de inte är HP-produkter har HP inget
inflytande över deras utförande eller kvalitet.

Obs!

Garantin täcker inte defekter som uppkommit till följd av att program,
gränssnitt eller delar som inte kommer från HP har använts.