HP LaserJet 1200 Printer series - Återanvändning av tonerkassetter

background image

Återanvändning av tonerkassetter

För att minska avfallsmängden har Hewlett-Packard infört ett
återvinningsprogram för tomma tonerkassetter. En förfrankerad
adressetikett finns i kartongen för den nya HP LaserJet-tonern.
Sedan 1990 har HP:s återvinningsprogram för tonerkassetter
samlat in mer än 25 miljoner använda HP LaserJet-
tonerkassetter som annars hade legat och skräpat på soptippar
världen runt. Följ instruktionerna i den nya tonerkassettens
förpackning om du vill hjälpa oss i våra ansträngningar för
återvinning.

När du ska installera en ny HP-tonerkassett finns information i

Byta tonerkassett

. Du kan också följa instruktionerna i

tonerkassettens förpackning. Läs informationen om återvinning
som finns i tonerkassettens förpackning samt

Information om

HP:s miljöprogram för förbrukningsartiklar

som också finns i

förpackningen.