HP LaserJet 1200 Printer series - 8 Hantera tonerkassetten

background image

Hantera
tonerkassetten

I detta kapitel finns följande information:

Använda HP:s tonerkassetter

Förvara tonerkassetter

Återanvändning av tonerkassetter

Spara toner

Omfördela toner

Byta tonerkassett

background image

98 Kapitel 8 Hantera tonerkassetten

SW