HP LaserJet 1200 Printer series - Justera kontrasten

background image

Justera kontrasten

När du kopierar ett original som har en färgad
bakgrund och text som inte syns särskilt bra
(kontrastkänsliga original) kan du behöva
justera kontrasten. Om du till exempel kopierar
ett gult kvitto med ljusgrått tryck kan texten bli
oläslig. Om du vill göra texten mer läslig kan
du öka kontrasten (göra texten mörkare).