HP LaserJet 1200 Printer series - Så här använder du e-postfunktionen (Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0)

background image

Så här använder du e-postfunktionen
(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0)

1

Placera originalet med den smala sidan främst och sidan
som ska skannas uppåt.

2

Justera pappersledarna.

3

Tryck på knappen Skanna på skannern. HP LaserJet
Director startar automatiskt om du inte ändrar
grundinställningarna eller arbetar i ett nätverk.

4

Klicka på E-post i HP LaserJet Director.

5

Originalet skannas och din dators e-postprogram startas och
den skannade bilden bifogas automatiskt som en fil.