HP LaserJet 1200 Printer series - Så här använder du funktionen Lagra (Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 och Mac OS)

background image

Så här använder du funktionen Lagra
(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 och
Mac OS)

1

Placera originalet med den smala sidan främst och sidan
som ska skannas uppåt.

2

Justera pappersledarna.

3

Tryck på knappen Skanna på skannern. HP LaserJet
Director startar automatiskt om du inte ändrar
grundinställningarna eller arbetar i ett nätverk.

4

Klicka på Arkiv i HP LaserJet Director.

5

Dokumentet skannas och den skannade bilden lagras på
skrivbordet.

6

Om det behövs kan du beskära eller skala om bilden samt
lägga till kommentarer.

7

Välj fliken Mappar och dra bilden till önskad katalog till
vänster i HP LaserJet Dokumenthanteraren.

1

2

3

background image

88 Kapitel 6 Skanningsuppgifter

SW