HP LaserJet 1200 Printer series - Justera kontrasten

background image

Justera kontrasten

När du skannar ett original som har en
färgad bakgrund och text som inte syns
särskilt bra (kontrastkänsliga original) kan du
behöva justera kontrasten. Om du till
exempel skannar ett gult kvitto med ljusgrått
tryck kan texten bli oläslig. Om du vill göra
texten mer läslig kan du öka kontrasten
(göra texten mörkare).