HP LaserJet 1200 Printer series - Förbättra den skannade bilden iHPDokumenthanteraren

background image

Förbättra den skannade bilden
i HP Dokumenthanteraren

Du kan använda HP LaserJet Dokumenthanteraren när du vill
göra följande förbättringar på skannade bilder:

Justera kontrasten

Förbättra

Anteckna

Rotera och vända

Räta ut

Invertera

Förbättra skärpan

Rengöra

Konvertera till gråskala

Beskära

Obs!

I direkthjälpen finns instruktioner för hur du använder dessa funktioner.
Se

Använda direkthjälpen

.