HP LaserJet 1200 Printer series - Arbeta med skannade bilder

background image

Arbeta med skannade bilder

Om du väljer att skanna en sida i taget kan du använda
redigeringsfunktioner på varje sida. Bland redigerings-
funktionerna finns att göra områden i bilder ljusare eller mörkare,
lägga till eller ta bort områden på sidan, ändra områdestyper och
beskära delar.

1

Klicka på Skanna första sidan. Första sidan skannas och
visas i förhandsgranskningsfönstret.

2

Välj ett visningsläge genom att klicka på en knapp i
verktygsfältet i det övre högra hörnet av
förhandsgranskningsfönstret.

3

Klicka på Skanna nästa sida om du vill spara ändringar som
gjorts på föregående sida och skanna nästa sida i
dokumentinmatningsfacket. Upprepa steg 2 och 3 för
återstående sidor i dokumentinmatningsfacket.
- Eller -
Klicka på Skicka. Dina ändringar sparas och resten av
sidorna skannas automatiskt. Hela dokumentet skickas till
angiven destination.

4

Om du skickar ett skannat dokument till en fil, en printer eller
ett e-postprogram visas en andra dialogruta som frågar efter
ytterligare information.