HP LaserJet 1200 Printer series - Börja skanna

background image

Börja skanna

Du kan använda HP LaserJet Director när du ska börja skanna.

Obs!

HP LaserJet Director går inte att använda med Microsoft Windows 95.
Om du använder Windows 95 finns information i

Läsa in en bild

.

Windows

1

Placera originalet i inmatningsfacket för kopiatorn/skannern.

2

Tryck på knappen Skanna på kopiatorn/skannern eller
öppna HP LaserJet Director genom att klicka på ikonen för
HP LaserJet Director i aktivitetsfältet och klicka på Skanna.

3

Välj ett mål för skanningen.

4

Välj att skanna i färg genom att markera kryssrutan Skanna i
färg
. Resultatet blir automatiskt svartvitt om du inte markerar
denna ruta.

5

Välj om du vill skanna alla sidor på en gång eller en i taget.
Om du vill skanna alla sidor på en gång klickar du på
Skanna
. Dina ändringar sparas och resten av sidorna
skannas automatiskt. Hela dokumentet skickas till angiven
destination. Om du skickar ett skannat dokument till en fil, en
skrivare eller ett e-postprogram visas en andra dialogruta
som frågar efter ytterligare information.
- Eller -
Om du vill skanna en sida i taget finns mer information i

Arbeta med skannade bilder

.

Mac OS

1

Placera originalet i inmatningsfacket för kopiatorn/skannern.

2

Tryck på knappen Skanna på kopiatorn/skannern eller
dubbelklicka på aliaset för HP LaserJet Director som visas
på skrivbordet och klicka på Skanna i HP LaserJet Director.
Dialogrutan HP LaserJet Scan Control Viewer visas.

3

Välj ett mål för skanningen.

4

Om du vill skanna i färg klickar du på Skanna i färg.
(Resultatet blir automatiskt svartvitt om du inte väljer detta
alternativ.)

background image

SW

Skanna till e-post 83

5

Välj om du vill skanna alla sidor på en gång eller en i taget.
Om du vill skanna alla sidor på en gång klickar du på
Skanna
. Dina ändringar sparas och resten av sidorna
skannas automatiskt. Hela dokumentet skickas till angiven
destination. Om du skickar ett skannat dokument till en fil, en
printer eller ett e-postprogram visas en andra dialogruta som
frågar efter ytterligare information.
-Eller-
Om du vill skanna en sida i taget finns mer information i

Arbeta med skannade bilder

.