HP LaserJet 1200 Printer series - 6 Skanningsuppgifter

background image

Skanningsuppgifter

I detta kapitel finns följande information:

Börja skanna

Skanna till e-post

Redigera skannad text med OCR (Optical Character
Recognition – optisk teckeninläsning)

Lagra skannade texter och bilder

Läsa in en bild

Justera kontrasten

Förbättra den skannade bilden i HP Dokumenthanteraren

Lägga till anteckningar för skannade bilder

Avbryta skanning

Obs!

För att uppnå bästa resultat är det viktigt att du använder rätt upplösning
och rätt färginställningar att skanna. I

Skannerupplösning och färg

finns

mer information.

background image

82 Kapitel 6 Skanningsuppgifter

SW