HP LaserJet 1200 Printer series - Skriva ut häften.

background image

Skriva ut häften.

Du kan skriva ut häften på Letter-,
Legal-, Executive-, eller A4-papper.

1

Placera papperet och kontrollera att
luckan för rak utmatning är stängd.

2

Gå till skrivaregenskaper. I

Skrivaregenskaper (drivrutiner)

finns

mer information. På fliken
Efterbehandling (Windows) eller
Layoutskärmen (Macintosh)
markerar du Utskrift på båda sidor
och väljer Letter (bindning vänster
sida)
eller Letter (bindning höger
sida)
på menyn Häften. Skriv ut
häftet.

3

När första sidan är färdigskriven tar
du bort kvarvarande papper från
inmatningsfacket, och lägger dem åt
sidan tills utskriftsarbetet med häftet
är färdigt.

4

Samla ihop de utskrivna sidorna,
vänd dem med den utskrivna sidan
nedåt och rätta till högen.

Fortsättning på nästa sida.

1

2

3

4

background image

SW

Skriva ut häften. 77

5

Lägg tillbaka sidorna i
inmatningsfacket med början på
första sidan. Första sidan ska
placeras med den utskrivna sidan
nedåt och överdelen mot skrivaren.

Klicka på OK (på skärmen) och
vänta medan andra sidan skrivs ut.

6

Vik och häfta ihop sidorna.

5

6

background image

78 Kapitel 5 Utskriftsuppgifter

SW