HP LaserJet 1200 Printer series - Använda funktionen flera sidor per ark (Mac OS)

background image

Använda funktionen flera sidor per ark
(Mac OS)

1

Välj Fil och därefter Print Desktop på skrivbordet.

2

I listrutan Allmän väljer du Layout.

3

I listrutan Sidor per ark väljer du hur många sidor du vill
skriva ut per ark.

4

Klicka på Spara.

background image

76 Kapitel 5 Utskriftsuppgifter

SW