HP LaserJet 1200 Printer series - Avbryta en utskrift

background image

Avbryta en utskrift

Du kan avbryta en utskrift från ett program eller en utskriftskö.

Om du vill stoppa skrivaren omedelbart tar du bort kvarvarande
papper från skrivaren. När skrivaren stannat använder du ett av
följande alternativ.

Skrivarens kontrollpanel: Om du vill avbryta en utskrift
trycker du ned och släpper knappen Start på skrivarens
kontrollpanel.

Program: Normalt sett visas en dialogruta där du kan
avbryta utskriften en kort stund på skärmen.

Utskriftskö i Windows: Om en utskrift väntar i en utskriftskö
(datorns minne) eller i utskriftsspoolern kan du radera
utskriften där. Gå till skärmen Skrivare i Windows 9x, 2000,
Millennium eller NT 4.0 och klicka på Start, Inställningar
och Skrivare. Dubbelklicka på ikonen HP LaserJet 1200 för
att öppna fönstret, välj din utskrift och klicka på Ta bort.

Utskriftskö på skrivbordet (Mac OS): Öppna utskriftskön
genom att dubbelklicka på ikonen för skrivaren i Finder.
Markera därefter utskriftsarbetet och klicka på Kasta.

Om statuslamporna på kontrollpanelen fortsätter att blinka efter
att du har avbrutit en utskrift sänder datorn fortfarande arbetet till
skrivaren. Antingen raderar du arbetet från utskriftskön eller så
väntar du tills datorn slutat sända information. Skrivaren
återvänder då till läget Redo.

background image

SW

Så här fungerar inställningarna för utskriftskvalitet 79