HP LaserJet 1200 Printer series - 5 Utskriftsuppgifter

background image

Utskriftsuppgifter

I detta kapitel finns följande information:

Utskrift med manuell matning

Utskrift på båda sidor av papperet (manuell dubbelsidig
utskrift)

Skriva ut vattenstämplar

Skriva ut flera sidor på ett enda pappersark

Skriva ut häften.

Avbryta en utskrift

Så här fungerar inställningarna för utskriftskvalitet

Använda EconoMode (Spara toner)

background image

70 Kapitel 5 Utskriftsuppgifter

SW