HP LaserJet 1200 Printer series - Skriva ut på material av olika storlekar eller på kartong

background image

Skriva ut på material av olika storlekar eller på
kartong

HP LaserJet 1200 Series kan skriva ut på material av olika
storlekar, eller på kartong, mellan 76 gånger 127 mm. och
216 gånger 356 mm. Beroende på materialet kan du skriva ut
upp till 10 ark från prioritetsinmatningsfacket. Använd
huvudinmatningsfacket när du skriver ut flera ark.

VARNING

Kontrollera att arken inte sitter fast i varandra innan du placerar dem.

Så här skriver du ut på material av olika storlekar
och på kartong

1

Öppna luckan för rak utmatning.

2

Placera materialet med den smala sidan främst och
sidan som ska skrivas ut uppåt. Justera pappersledarna
på sidan och baktill efter materialet.

3

Välj rätt storlek i skrivarinställningarna. (Programvaru-
inställningar kan åsidosätta skrivaregenskaperna.)

4

Du kan få tillgång till optimeringsfunktionen genom fliken
Papper i drivrutinen för din skrivare eller från HP LasetJet
Device Configuration. Välj därefter Optimera för: och välj
kartong i listrutan.

5

Skriv ut dokumentet.

background image

68 Kapitel 4 Material

SW

background image

SW

69

5