HP LaserJet 1200 Printer series - Ytterligare verktyg för hantering och konfigurering

background image

Ytterligare verktyg för hantering och
konfigurering

Resten av detta kapitel innehåller information om andra
nätverkskonfigurationer som du kan använda för att ansluta din
HP LaserJet 1200 series- eller HP LaserJet 1220 series-produkt
till ett nätverk.