HP LaserJet 1200 Printer series - Windows-system

background image

Windows-system

HP JetDirect-utskriftsservrar stöder IP-konfiguration från en
Windows NT- eller 2000-DHCP-server. I detta avsnitt beskrivs
hur du konfigurerar en pool, eller ”scope,” av IP-adresser som
Windows-servern kan tilldela eller låna ut till enheter som begär
det. När den konfigurerats för BOOTP/DHCP (fabriksinställning)
skickar HP JetDirect-utskriftsservern en begäran till
DHCP-servern om en IP-konfiguration när du aktiverar
utskriftsservern.

Obs!

Denna information anges som en översikt. Se informationen som
medföljde DHCP-programvaran för specifik information eller ytterligare
support.

Obs!

För att undvika problem med IP-adresser som ändras rekommenderar
Hewlett-Packard att du tilldelar IP-adresser med oändliga lånetider eller
reserverade IP-adresser för alla skrivare.