HP LaserJet 1200 Printer series - Windows 2000-server

background image

Windows 2000-server

Om du vill skapa ett DHCP-scope på en Windows 2000-server
gör du som följer:

1

Starta DHCP-verktyget i Windows 2000 genom att klicka på
Start, Inställningar och Kontrollpanelen. Öppna mappen
Administrationsverktyg och kör DHCP-verktyget.

2

Sök upp och markera Windows 2000-servern i DHCP-trädet i
DHCP-fönstret. Om servern inte anges i trädet väljer du
DHCP och klickar på Åtgärd-menyn för att lägga till servern.

3

När du markerat servern i DHCP-trädet klickar du på
Åtgärd-menyn och väljer Nytt scope. Detta kör guiden Nytt
scope
.

4

Klicka på Nästa i guiden Nytt scope.

5

Ange ett namn och en beskrivning för detta scope och klicka
Nästa.

background image

58 Kapitel 3 Lära känna utskriftsservern

SW

6

Ange IP-adressintervallet för detta scope (inledande
IP-adress och avslutande IP-adress). Ange även en nätmask
och klicka sedan på Nästa.

Obs!

Om du använder subnät anger nätmasken vilken del av en IP-adress
som anger subnätet och vilken del som anger klientenheten.

7

Om du vill kan du ange IP-adressintervall inom ett scope
som du vill att servern ska utesluta. Klicka sedan på Nästa.

8

Ange IP-adressens lånetid för DHCP-klienterna och klicka på
Nästa. Hewlett-Packard rekommenderar att du tilldelar alla
skrivare reserverade IP-adresser. Detta kan du göra när du
skapat ett scope.

9

Om du vill konfigurera DHCP-alternativ för detta scope
senare väljer du Nej och klickar på Nästa. Om du vill
konfigurera DHCP-alternativen nu väljer du Ja och klickar på
Nästa.

a

Om du vill kan du ange routerns IP-adress (eller
IP-adressen för en standard-gateway) som klienterna
ska använda. Klicka sedan på Nästa.

b

Om du vill kan du ange domännamn och DNS-servrar
(Domain Name System) för klienterna. Klicka sedan på
Nästa.

c

Om du vill kan du ange WINS-servernamn och
IP-adresser. Klicka sedan på Nästa.

d

Om du vill aktivera DHCP-alternativen nu väljer du Ja
och klickar på Nästa.

10 Du har nu skapat ett DHCP-scope på den här servern. Stäng

guiden genom att klicka på Slutför.

11 Om du vill konfigurera skrivaren med en reserverad

IP-adress inom ett DHCP-scope gör du som följer:

a

Öppna mappen för detta scope i DHCP-trädet och
markera Reservationer.

b

Klicka på Åtgärd-menyn och välj Ny reservation.

c

Ange lämplig information i de olika fälten, inklusive den
reserverade IP-adressen för skrivaren.

Obs!

MAC-adressen för den HP JetDirect-anslutna skrivaren
finns på HP JetDirect-konfigurationssidan.

background image

SW

UNIX-system 59

d

Välj Endast DHCP under Typer som stöds och klicka
Lägg till.

Obs!

Om du väljer Båda eller Endast BOOTP får du en
BOOTP-konfiguration på grund av den ordning som
HP JetDirect-utskriftsservrar initierar begäran om
konfigurationsprotokoll.

e

Ange en annan reserverad klient eller klicka på Stäng.
De reserverade klienterna som du lagt till visas i mappen
Reservationer för detta scope.

12 Stäng DHCP-verktyget.