HP LaserJet 1200 Printer series - Aktivera eller inaktivera DHCP

background image

Aktivera eller inaktivera DHCP

Om du inte vill att HP JetDirect-utskriftsservern ska konfigureras
via DHCP måste du inaktivera DHCP-konfiguration. Du kan
använda någon av följande metoder för att aktivera eller
inaktivera DHCP:

Om du använder skrivarens kontrollpanel för att inaktivera
BOOTP för HP JetDirect-utskriftsservern är DHCP
inaktiverat.

Du kan använda Telnet för att aktivera eller inaktivera DHCP
för HP JetDirect-utskriftsservern. När du använder Telnet för
att inaktivera en DHCP-konfiguration släpper utskriftsservern
automatiskt namn och IP-adresser som tillhör DHCP-servern
och TCP/IP-protokollet initieras om för utskriftsservern.
Utskriftsservern är nu inte konfigurerad och börjar skicka
BOOTP- och RARP-begäran för att få ny (icke-DHCP)
konfigurationsinformation.

Du kan använda HP Web JetAdmin för att ändra
TCP/IP-parametrarna.

background image

60 Kapitel 3 Lära känna utskriftsservern

SW

Om du anger en IP-adress manuellt när du använder Telnet för
att inaktivera DHCP släpper utskriftsservern ändå DHCP-angivna
IP-adresser, men utskriftsservern skickar ingen BOOTP- eller
RARP-konfigurationsbegäran. I stället använder utskriftsservern
den konfigurationsinformation som du anger. Om du anger en
IP-adress bör du därför också manuellt ange alla konfigurations-
parametrar, t ex nätmask, standard-gateway och timeout för
passivitet.

Obs!

Om du ändrar DHCP-konfigurationstillståndet från inaktiverat till
aktiverat antar utskriftsservern att den ska hämta sin konfigurations-
information från en DHCP-server. Detta betyder att när Telnet-
sessionen är slutförd initieras TCP/IP-protokollet för utskriftsservern
om, och all aktuell konfigurationsinformation tas bort. Utskriftsservern
försöker sedan inhämta ny konfigurationsinformation genom att skicka
DHCP-begäran via nätverket till en DHCP-server.