HP LaserJet 1200 Printer series - UNIX-system

background image

UNIX-system

Läs man-sidan för bootpd om du vill ha mer information om
konfiguration av DHCP i UNIX-system.

I HP-UX-system kan du hitta ett exempel på en
DHCP-konfigurationsfil (dhcptab) i katalogen

/etc

.

Eftersom HP-UX för tillfället inte stöder DDNS (Dynamic Domain
Name Services) för sina DHCP-implementationer
rekommenderar Hewlett-Packard att du anger varaktigheten för
utskriftsserverns information till infinite (oändlig). Detta
garanterar att utskriftsservrars IP-adresser förblir statiska tills
dynamiska namntjänster kan tillhandahållas.

background image

SW

UNIX-system 55