HP LaserJet 1200 Printer series - Starta den inbäddade webbservern

background image

Starta den inbäddade webbservern

När du angivit en IP-adress för utskriftsservern utför du följande
steg:

1

Starta en webbläsare som stöds.

2

Ange IP-adressen för utskriftsservern som URL (Uniform
Resource Locator). Utskriftsserverns hemsida visas.

3

Klicka på länken Hjälp på webbsidan för mer information.

Obs!

Om du ändrar IP-adress och andra parametrar stängs anslutningen till
den inbäddade webbservern. Om du vill återupprätta anslutningen
anger du den nya IP-adressen som URL. Dessutom kan vissa
datorkonfigurationer sluta fungera.