HP LaserJet 1200 Printer series - Så här installerar du maskinvaran för HPJetDirect 175X

background image

Så här installerar du
maskinvaran för
HP JetDirect 175X

1

Använd en nätverkskabel för att
ansluta 175X till nätverket.

2

Använd USB-kabeln för att ansluta
175X till din skrivare.

3

Anslut transformatorn till
utskriftsservern.

4

Koppla in modulens strömsladd i en
nätkontakt.

5

Lamporna 10 och 100 bör vara
gröna, vilket visar att det finns en
anslutning till nätverket. Lampan för
ström/status ska börja blinka. Inom
15 sekunder ska lampan lysa med
ett fast grönt sken.

6

Tryck på knappen Test om du vill
skriva ut en konfigurationssida och
kontrollera skrivaranslutningen.

7

Använd tillvalsklämman om du vill
fästa utskriftsservern på baksidan av
skrivaren eller på annan lämplig
plats.

1

2

3

6

5

7

background image

SW

Installera och konfigurera nätverksprogramvaran 47