HP LaserJet 1200 Printer series - Installera skrivaren och servern

background image

Installera skrivaren och servern

1

Stäng alla öppna program.

2

Sätt in CD-ROM-skivan i CD-ROM-spelaren. Följ
instruktionerna på skärmen när välkomstbilden visas. När
frågan hur skrivaren ska anslutas visas väljer du Ansluten
till nätverket
och klickar på Nästa.

Obs!

Om välkomstbilden inte visas kan du klicka på Start och Kör. Skriv in
x:setup (där x är enhetsbokstaven för CD-ROM-spelaren) och klicka
OK. Om den inte visas klickar du på CD-ikonen på skrivbordet och
dubbelklickar sedan på HP All-In One Installer.

background image

48 Kapitel 3 Lära känna utskriftsservern

SW

3

När installationen nästan är färdig visas en inställningsruta
med förfrågan om du vill skriva ut en testsida. Klicka på Ja.

Obs!

Om du köpt utskriftsservern separat måste du kontrollera att
du installerar utskriftsservern med programvara som finns på
CD-ROM-skivan som medföljde din skrivare. Installera om
programvaran för skrivaren för att försäkra dig om att alla funktioner
för utskrift, kopiering och skanning fungerar på rätt sätt.

Om ditt nätverk använder TCP/IP-protokoll kan du använda
ytterligare verktyg för att skräddarsy utskriftserverns inställningar
för din nätverksmiljö.