HP LaserJet 1200 Printer series - Flytta till ett annat nätverk

background image

Flytta till ett annat nätverk

När du flyttar en HP JetDirect-utskriftsserver som är konfigurerad
med en IP-adress till ett nytt nätverk måste du kontrollera att
IP-adressen inte är i konflikt med de IP-adresser som används i
det nya nätverket. Du kan ändra utskriftsserverns IP-adress till
en som kan användas i det nya nätverket eller ta bort den
aktuella IP-adressen och konfigurera en annan IP-adress när du
installerat utskriftsservern i det nya nätverket. Kallstarta
utskriftsservern (se

Felsöka utskriftsservern

för instruktioner).

Om den aktuella BOOTP-servern inte kan nås måste du kanske
hitta en annan BOOTP-server och konfigurera om skrivaren för
den servern.

Redigera systemfilerna med uppdaterade inställningar om du
använt BOOTP eller DHCP för att konfigurera utskriftsservern.
Konfigurera om IP-parametrarna enligt instruktionerna i detta
kapitel om du angivit IP-adressen manuellt.

Följ instruktionerna på motsvarande hemsida för att konfigurera
eller ändra skrivaren. Dessa instruktioner anger hur du ska
konfigurera skrivaren och ställa in den för utskrift.

Obs!

Du kan ersätta serverdomänen med TCP/IP-adressen.

background image

SW

61

4