HP LaserJet 1200 Printer series - Detta är utskriftsserverns funktionalitet

background image

Detta är utskriftsserverns funktionalitet

Om du köpt en HP JetDirect 175X till din
HP LaserJet 1200-skrivare kan du utföra följande åtgärder:

Förbättra arbetsgruppens produktivitet genom att placera
skrivaren på en lämplig plats i nätverket när du förbättrar
nätverksskrivarens prestanda.

Ansluta din skrivare direkt till nätverket.

Dela funktionerna för skanning och utskrifter med andra på
nätverket.

Obs!

Du kan bara ansluta en skrivare till utskriftsservern. Använd ingen
USB-hub för att ansluta flera skrivare.