HP LaserJet 1200 Printer series - Använda DHCP

background image

Använda DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), som definieras i
RFC (Request for Comments) 2131 och 2132, är en av flera
automatiska konfigurationsmetoder som HP JetDirect-
utskriftsservern kan använda. Om du har en DHCP-server i
nätverket kan HP JetDirect-utskriftsservern automatiskt hämta
sin IP-adress från den och registera sitt namn med valfri RFC
1001- eller 1002-kompatibel dynamisk namntjänst, så länge du
har angivit en IP-adress till en WINS-server (Windows Internet
Naming Service).

Obs!

Om HP JetDirect-utskriftsservern inte får sin IP-konfiguration inom två
minuter tilldelas den automatiskt en standard-IP-adress: 192.0.0.192.
Du bör inte använda denna fabriksinställning, utan ändra den till en
adress som passar in i ditt nätverks adresschema. Du kan dock
använda denna adress för att första gången nå utskriftsservern och
sedan ändra IP-adressen. Om du vill använda standard-IP-adressen
tillfälligt konfigurerar du datorn med en IP-adress i samma subnät eller
upprättar en IP-väg till den. DHCP-tjänster måste vara tillgängliga på
servern. I systemets dokumentation eller direkthjälp finns information
om installation eller aktivering av DHCP-tjänster.

Obs!

Om HP JetDirect-utskriftsservern och BOOTP-/DHCP-servern finns i
olika subnät kan IP-konfigurationen misslyckas om routing-enheten
inte stöder BOOTP Relay, vilket tillåter överföring av BOOTP-begäran
mellan subnät.