HP LaserJet 1200 Printer series - Förutsättningar

background image

Förutsättningar

Datorer med TCP/IP-protokoll installerat kan använda den
inbäddade webbservern för att övervaka och konfigurera
skrivarna i nätverket med en HP JetDirect-utskriftsserver.
Använd installationsprogrammet på skrivarens CD-ROM-skiva
för detta.

Innan du kan använda den inbäddade webbservern måste du
konfigurera en IP-adress för HP JetDirect-utskriftsservern.
Använd installationsprogrammet på skrivarens CD-ROM-skiva
för att konfigurera IP-adressen.

background image

SW

Starta den inbäddade webbservern 49

Alternativt kan du använda BootP (Bootstrap Protocol) eller
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) för att automatiskt
konfigurera IP-adressen över nätverket varje gång
utskriftsservern slås på.