HP LaserJet 1200 Printer series - Använda den inbäddade webbservern

background image

Använda den inbäddade webbservern

Alla HP JetDirect 175X-utskriftsservrar innehåller en inbäddad
webbserver som du kan använda med en kompatibel webbläsare
i ett intranät. Den inbäddade webbservern ger dig tillgång till
konfigurerings- och administrationssidor för utskriftsservern och
den tillhörande skrivaren. Nätverkssidorna ger dig tillgång till
status- och konfigureringsinformation om utskriftsservern HP
JetDirect 175X.

Du kan använda den inbäddade webbservern för att utföra
följande åtgärder:

Övervaka statusen för skrivaren och utskriftsservern

Skräddarsy utskriftsservern för ditt nätverk genom att ändra
konfigureringsinställningarna.

Länka till HP:s webbsida

Skanna bilder via nätverket utan programvara för
HP LaserJet 1220