HP LaserJet 1200 Printer series - Poster i filen bootptab

background image

Poster i filen bootptab

Följande är ett exempel på en post i filen

/etc/bootptab

för en

HP JetDirect-utskriftsserver:

picasso:\
:hn:\
:ht=ether:\
:vm=rfc1048:\
:ha=0001E6123456:\
:ip=192.168.45.39:\
:sm=255.255.255.0:\
:gw=192.168.40.1:\
:lg=192.168.40.3:\
:T144=“hpnp/picasso.cfg”:

Observera att konfigurationsinformationen innehåller taggar som
identifierar de olika HP JetDirect-parametrarna och deras
värden. I följande tabell beskrivs dessa taggar.

Tag

Beskrivning

nodnamn

Namnet på kringutrustningen. Detta är en startpunkt för en parameterlista
för en viss enhet. Detta måste vara den första taggen i en post. (I exemplet
är

nodnamnet

picasso

.)

hn

Värdnamn. Denna tagg har inget värde, men den gör att BOOTP-daemonen
skickar värdnamnet till HP JetDirect-utskriftsservern. Värdnamnet skrivs ut
på HP JetDirect-konfigurationssidan och nätverksprogram returnerar
värdnamnet vid en SNMP sysName-begäran.

ht

Hårdvarutyp. För HP JetDirect-utskriftsservern har denna tag värdet

ether

(för Ethernet) eller

token

(för Token Ring). Denna tag måste komma före

taggen

ha

.

vm

BOOTP-rapportformat (obligatorisk). Denna tag ska ha värdet

rfc1048

.

ha

Hårdvaruadress. Hårdvaruadressen (MAC) är HP JetDirect-utskriftsserverns
länknivå- eller stationsadress. Du kan hitta denna adress på
HP JetDirect-konfigurationssidan under Hårdvaruadress. För externa
HP JetDirect-utskriftsservrar skrivs denna adress också ut på en etikett på
utskriftsservern.

ip

IP-adress (obligatorisk). Detta är HP JetDirect-utskriftsserverns IP-adress.

background image

SW

Använda BOOTP 53

Använd följande konventioner för posterna i bootptab-filen:

Ett kolon (:) anger slutet på ett fält.

Ett omvänt snedstreck (\) anger att posten fortsätter på nästa
rad.

Blanksteg tillåts inte mellan tecken på en rad.

Namn, till exempel värdnamn, måste börja med en bokstav
och får bara innehålla bokstäver, siffror, punkter (endast
domännamn) och bindestreck.

Understryckningstecknet (_) är inte tillåtet.

I systemets dokumentation eller direkthjälp finns mer information.

gw

Gateway-IP-adress. Detta är IP-adressen för den standard-gateway (router)
som HP JetDirect-utskriftsservern använder för att kommunicera med andra
subnät.

sm

Nätmask. HP JetDirect-utskriftsservern använder nätmasken för att
identifiera de delar av en IP-adress som anger nätverksnummer,
subnätverksnummer och värdadress.

lg

Syslog-serverns IP-adress. Detta är adressen till den server som
HP JetDirect-utskriftsservern skickar syslog-meddelanden till.

T144

En leverantörsspecifik tag som anger den relativa sökvägen till
TFTP-konfigurationsfilen. Du kan trunkera långa sökvägar. Sökvägen måste
omges med citattecken (till exempel ”sokvag”). Se

Använda DHCP

för mer

information om filformat.

Obs!

Standard-BOOTP-alternativ 18 (tilläggsfilsökväg) tillåter också en
standardtagg (

ef

) som anger den relativa sökvägen till

TFTP-konfigurationsfilen.

T150

TFTP-serverns IP-adress.

T151

En BOOTP-specifik tag. Du måste ange

BOOTP-ONLY

för att andra

dynamiska konfigurationsmetoder, till exempel DHCP, inte ska användas.

Tag

Beskrivning

background image

54 Kapitel 3 Lära känna utskriftsservern

SW