HP LaserJet 1200 Printer series - Konfigurera BOOTP-servern

background image

Konfigurera BOOTP-servern

Obs!

Hewlett-Packard rekommenderar att BOOTP-servern finns i samma
subnät som de skrivare den betjänar. Routrar kan inte vidarebefordra
broadcast-paket för BOOTP om de inte är korrekt konfigurerade.

Obs!

Om HP JetDirect-utskriftsservern inte får sin IP-konfiguration inom två
minuter tilldelas den automatiskt en standard-IP-adress: 192.0.0.192.
Du bör inte använda denna fabriksinställning, utan ändra den till en
adress som passar in i ditt nätverks adresschema. Du kan dock
använda denna adress för att första gången nå utskriftsservern och
sedan ändra IP-adressen. Om du vill använda standard-IP-adressen
tillfälligt konfigurerar du datorn med en IP-adress i samma subnät eller
upprättar en IP-väg till den.

Om HP JetDirect-utskriftsservern ska kunna få sina
konfigurationsdata via nätverket måste du förse
BOOTP-servrarna med lämpliga konfigurationsfiler.
Utskriftsservern använder BOOTP för att hämta poster i filen

/etc/bootptab

på en BOOTP-server.

När du aktiverar HP JetDirect-utskriftsservern skickar den ut en
BOOTP-begäran som innehåller dess hårdvaruadress. En
BOOTP-server-daemon söker igenom filen

/etc/bootptab

efter en matchande MAC-adress. Om en sådan hittas skickas
matchande konfigurationsdata till HP JetDirect-utskriftsservern
som ett BOOTP-svar. Konfigurationsdata i filen

/etc/bootptab

måste ha angivits korrekt. Se

Poster i filen bootptab

för en

beskrivning av posterna.

VARNING

Gruppnamn (lösenord) för skrivaren är inte säkra. Om du anger ett
gruppnamn för skrivaren bör du välja ett namn som skiljer sig från de
lösenord som används för andra system i nätverket.

background image

52 Kapitel 3 Lära känna utskriftsservern

SW