HP LaserJet 1200 Printer series - Fördelar med att använda BOOTP

background image

Fördelar med att använda BOOTP

Hämtning av konfigurationsdata med BOOTP ger följande
fördelar:

Ökad kontroll över konfigurationen av HP JetDirect-
utskriftsservern. Om du använder andra metoder, t ex
kontrollpanelen Skrivare, är konfigurationen begränsad till
utvalda parametrar.

Förenklad konfigurationshantering. Du kan samla alla
nätverkskonfigurationsparametrar för hela nätverket på en
plats.

Förenklad konfiguration av HP JetDirect-utskriftsserver.
Du kan hämta komplett nätverkskonfigurationsinformation
automatiskt varje gång du startar utskriftsservern.

HP JetDirect-utskriftsserverns fabriksinställning är att köra via
BOOTP.

background image

SW

Använda BOOTP 51