HP LaserJet 1200 Printer series - Använda BOOTP

background image

Använda BOOTP

I det här avsnittet beskrivs konfigureringen av utskriftsservern
med BOOTP-tjänster (Bootstrap Protocol) på servrar i vissa
operativsystem. Du kan använda BOOTP för att hämta
nätverkskonfigurationsdata från en server till HP
JetDirect-utskriftsservern via nätverket.

Obs!

I Windows NT- och 2000-serversystem använder du Microsofts
DHCP-verktyg för konfiguration av HP JetDirect via BOOTP. Se

Använda DHCP

för mer information.