HP LaserJet 1200 Printer series - 3 Lära känna utskriftsservern

background image

Lära känna
utskriftsservern

I detta kapitel finns följande information:

Detta är utskriftsserverns funktionalitet

Använda nätverksprotokoll

Detta är utskriftsserverns delar

Installera utskriftsservern

Installera och konfigurera nätverksprogramvaran

Använda den inbäddade webbservern

Starta den inbäddade webbservern

Använda HP Web JetAdmin

Ytterligare verktyg för hantering och konfigurering

Använda BOOTP

Använda DHCP

UNIX-system

Obs!

Instruktioner för installationen finns i HP LaserJet
Installationshandledning
som levererades med din skrivare.

background image

44 Kapitel 3 Lära känna utskriftsservern

SW