HP LaserJet 1200 Printer series - Konfiguration av HP LaserJet-enheter

background image

Konfiguration av HP LaserJet-enheter

Att justera inställningarna i programmet kan vara den enklaste
metoden. Gör så här om du vill få tillgång till
grundinställningarna:

Windows 9x, 2000, Millennium och NT 4.0

1

Klicka på Start.

2

Klicka på Program.

3

Klicka på HP LaserJet 1220 Series.

4

Klicka på Verktyg.

5

Klicka på HP LaserJet Enhetskonfiguration.

Mac OS

1

Dubbelklicka på HP LaserJet Directors alias på skrivbordet.

2

Klicka på Verktyg.

3

Klicka på Enhetskonfiguration.

VARNING

När du ändrar på inställningarna i ett nätverk ändrar du dem för alla
användare.

Du kan se vilka produktinställningar som är valda genom att
skriva ut en konfigurationssida. Se

Skriva ut en

konfigurationssida

.

Mer information om hur du justerar produktinställningar med
programvaran finns i direkthjälpen för programvaran.

background image

40 Kapitel 2 Lära känna kopiatorn/skannern

SW