HP LaserJet 1200 Printer series - HP LaserJet Director Toolbox (Windows 9x, 2000, Millennium och NT 4.0)

background image

HP LaserJet Director Toolbox
(Windows 9x, 2000, Millennium och NT 4.0)

Du kan använda HP LaserJet Toolbox för att utföra följande
åtgärder:

Få tillgång till användarhandboken online

Få tillgång till en produktgenomgång

Få tillgång till direkthjälp

Få tillgång till HP:s webbsida för support-information

Få tillgång till HP LaserJet Director Toolbox

1

Från HP LaserJet Director klickar du på Toolbox.

2

Klicka på en av länkarna som leder till lämplig
hjälpinformation.

background image

SW

Lära känna programvaran 39